Élettörténetekből született folklóralkotások

Előadás rávilágítani arra, hogy az élettörténetek, visszaemlékezések mi módon és miként jelennek meg a folklór humoros műfajaiban, hogyan lehet a megélt borzalmakat, félelmeket megszelídíteni a népköltészet segítségével.

Válogatás képeimből