"Magyarország az én hazám..."

A magyarság szimbólumai.

Az előadás során a hallgatóság betekintést nyerhet a magyarságra jellemző jelképek, szimbólumok világába.

Megtudhatja, hogy a falusi ember milyen jelképeket használt népköltészetében, népdalaiban, rítusaiban, életében.

Az előadó bemutatja a színszimbólumokat, a növény, a gyümölcs és állat jelképeket, és a hozzájuk kötődő szokásokat. Megismerhetik és hallhatják a népköltészet (népdal, népballada, gyerekjátékdal) azon alkotásait, amelyekben szerepelnek ezek a jelképek. Az előadást a néprajzkutató gyűjtései során készített fotói színesítik.

Válogatás képeimből