"Mária, Mária mennyei szép hajnal..."

A „Napbaöltözött Asszony", Szűzanya- tisztelet a magyar népköltészetben.

Az előadás bemutatja a Szűzanyával kapcsolatos vallási szokásokat (búcsú, fogadalmi ünnepek, szentcsaládjárás, bölcsőcske, Nagyboldogasszony virrasztás) és népköltészeti alkotásokat (legendaballada, archaikus ima, szokásdal, népdal). Kitér a Szűzanya-tisztelet történeti emlékeire, ábrázolásaira, a „Napbaöltözött Asszony” oltalmába helyezett kegyhelyekre is.

Válogatás képeimből