"Ó Szent István dicsértessél..."

Keresztény eszmék a magyar népköltészetben.

A néprajzkutató különböző folklór műfajokon keresztül mutatja be a keresztény eszmék - hit, remény, szeretet -jelenlétét a magyar népköltészetben.

A megszólaló népdalok, népballadák, népmesék segítségével rámutat az istenkeresésre, az isteni gondviselésre, erkölcsi értékekre (családszeretet, szülői tisztelet, hűség, tisztaság, önfeláldozás).

Válogatás képeimből